2021.10.08
Media

株式会社ZUUが運営する金融・経済ウェブメディア『ZUU online』に当社代表のインタビューが掲載されました。

■掲載日:2021年10月6日
■掲載場所:https://zuuonline.com/archives/232681

株式会社ZUU(https://zuu.co.jp/)が運営する金融・経済ウェブメディア『ZUU online』(https://zuuonline.com/)の特集「次代を見通す先覚者の視点」において、当社代表のインタビューが掲載されました。